Minidans 4-5 år

Kurs id : 103
Sal 3 DV
Mandag kl.17:05 - 17:50
Pedagog: Camilla WP

Beskrivelse

Minidans hos oss er et morsomt og gjennomtenkt dansekurs, hvor det legges et danserisk grunnlag. Scenisk dans for barn bygger på sjangrene klassisk ballett, jazz, samtid og street. Gjennom danselek og danseøvelser skal elevene øve opp kroppsbevissthet, koordinasjon, kreativitet, musikalitet og grunnleggende danseteknikk. Dansetimene består av ulike grunnøvelser og begynnende danseteknikktrening, men noe av det viktigste er danseglede, utfoldelse, trivsel og mestring. I scenisk dans for barn arbeides det også med å oppøve konsentrasjon, disiplin og forståelse for faget.

Ha på klær som man kan bevege seg i, sett gjerne opp håret og sokker fungerer fint

Vår kursplan