Rotnes 1.trinn etter skoletid

Kurs id : 42S
Sal 1 DV
Torsdag kl.15:30 - 16:15
Pedagog: Camilla H

Beskrivelse

SFO-dansekursene er en blanding av ulike dansestiler.

Gjennom danselek og danseøvelser skal elevene øve opp kroppsbevissthet, koordinasjon, kreativitet, musikalitet og grunnleggende danseteknikk. Dansetimene består av ulike grunnøvelser og begynnende danseteknikktrening, men noe av det viktigste er danseglede, utfoldelse, trivsel og mestring. I scenisk dans for barn arbeides det også med å oppøve konsentrasjon, disiplin og forståelse for faget.

Vår kursplan