Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:

Velkommen til Danseverket i Nittedal

Her registrerer du din påmelding

Påmelding for høsten 2024 er åpen

 

 

  

Vennligst les dette før nettpåmelding.  

Vi setter stor pris på om du melder deg på alle kurs du ønsker samtidig, sånn at du får riktige rabatter ved flere kurs. Det samme gjelder søsken. Husk også å logge deg på med samme mail/tlfnr. hvis du evt skal legge til flere kurs, sånn at det blir registrert på riktig elev.

Har du allerede en profil hos oss er det viktig at du bruker den samme hver gang du skal melde på barn til kurs for å unngå å få doble profiler og påmeldinger. (Hvis du tidligere har meldt på barn eller deg selv til dansekurs har du allerede en profil!)

Personen som foretar nettpåmeldingen må være over 18 år. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen.  

E-posten du registrerer bør være til en mail du sjekker ofte. Ordrebekreftelse sendes umiddelbart etter påmelding, skulle du ikke motta denne på din mail adresse, sjekk spam-innboksen eller ta kontakt fortløpende.

Danseverket i Nittedal - Org.nr. 994 317 377

Reglement for Danseverket, danseskole tilsluttet forbundet Norske Dansekunstnere (NoDa) Denne teksten ligger også på våre nettsider.

 

·       Innmelding er forpliktende og plassen din holdes av i dette året. Du blir da medlem av Danseverket dette året. Faktura sendes ut hvert semester. Evt avmelding for vårsemesteret må skje innen midten av desember.

​​

·       Påmelding til dansekurs er bindende og gjelder fra 2. kursuke, oppmøte 2 ganger regnes også som påmelding.

​​

·       Semesteravgiften betales to eller fire (tren så mye du vil) ganger i året. Faktura utsendes oppgitt e-post.

​​

·       Dansestudioet har intet ansvar for elevenes personlige effekter eller verdisaker.

​​

·       Danseverket er medlem av Frilynt og har gjennom dem en ulykkesforsikring for medlemmer.

​​

·       Ved lang tids sykdom, med sykmelding, refunderes semesteravgiften fra sykemeldingsdato. Sykemelding bekreftes ved å sende oss en legeattest. Semesteravgift refunderes ikke for kortere sykdom, reiser eller forhold som er utenfor danseskolens kontroll og force majeure.

​​

·       Foresatte og elever har selv ansvar for å få med seg all informasjon som ligger på nettsiden. 

​​

·       Foresatte har ansvar for at Danseverket har riktig e-postadresse slik at all informasjon når frem. Vi sender ut flere medlemsbrev og fakturaer i halvåret. Send oss e-post hvis dere ikke har mottatt mail i løpet av de første månedene.

​​

·       Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografier innstudert ved studioet uten samtykke fra Danseverket.

​​

·       Ved påmelding gis det samtykke til å bli tatt bilde av eller filmes ved Danseverket (brukes internt, på våre nettsider og sosiale medier samt i reklamemateriell) ved å aktivt huke av markeringsboks. Elevene navngis ikke på bildene.

​​

·       Det er ikke tillatt å filme forestillinger eller ta bilder med blitz. Vi filmer alle forestillinger og disse kan kjøpes av Danseverket.

​​

·       Ved sykdom hos dansepedagog så gjør vi alltid alt vi kan for å finne vikar, hvis dette ikke går, gis det ikke rett til refusjon for den tapte dansetimen.

Evt smittevern:

·       Danseverket forholder seg til de til enhver tid gjeldende anbefalingene for smittevern. Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel.

·       Dersom endringer inntrer før kursstart, kan man trekke seg fra kurset.

·       Ved pålagt stenging eller restriksjoner som følge av nasjonalt smittevern, vil Danseverket erstatte danseundervisning med digital undervisning. Dette vil da være i stedet for undervisning i studio, og er ikke grunnlag for refusjon.

·       Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen.

 

Norsk Lov

Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov.

Force majeure

Hvis det oppstår ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (som brann, streik, lock-down, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv.), som hindrer oss i å gjennomføre vår danseundervisning, er dette utenfor vår kontroll og Danseverket i Nittedal er fritatt for alt ansvar.

Tvister

Tvister mellom kunden og skolen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

VÅR KONTAKTINFORMASJON 

Danseverket i Nittedal

Skolebakken 5

1482 NITTEDAL

Kontakt: Anette M. 

post@danseverket.no

Lukk